Goede Doelen 2020

De Goede Doelen voor 2020 zijn KWF Kankerbestrijding, Plaatselijk belang Valthe voor de renovatie van het Onderduikershol en nog een nader te bepalen Goed Doel. Stichting Goede Doelen Valthe heeft in 10 jaar al € 78.180,00 geschonken.

KWF Kankerbestrijding

Financiert kankeronderzoek, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken werven ze fondsen. Ze doen dat niet alleen, maar samen met u. Met KWF Kankerbestrijding investeer je in leven.Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: één op de drie Nederlanders krijgt kanker. Het KWF kan niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden. Sinds haar oprichting in 1949 doet KWF Kankerbestrijding al het mogelijke om kanker terug te dringen en onder controle te brengen. Het doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. http://www.kwf.nl

Plaatselijk belang Valthe:

Renovatie Onderduikershol.

DE OORLOGSJAREN

Na gewaarschuwd te zijn over een ophanden zijnde razzia vertrok een zestal joden in oktober 1942 uit Emmen en arriveerden in het holst van de nacht bij Albertus Zefat, een kippenhouder te Valthe. Zefat had toen al twee onderduikers. In de loop der tijd zouden er nog acht onderduikers bij komen. Aanvankelijk hield Zefat de vluchtelingen in een van zijn kippenhokken achter zijn huis verborgen. Na ontdekking vluchtten ze, op advies van Zefat, het Valtherbos in om daar met primitief gereedschap een schuilplaats in de harde bosgrond uit te graven. Deze schuilplaats bestond uit een woonhol van 6 bij 3 meter. De schuilplaats werd afgedekt met stammen, takken en bladeren. In 1943 werd deze schuilplaats toevallig ontdekt door de aan de rand van het bos wonende Pieter Drenth. Voor de onderduikers had deze ontdekking tot gevolg dat zij ook deze schuilplaats moesten verlaten om 500 meter verder een nieuw hol uit te graven. De onderduikers werden verzorgd door een groep mensen, onder bezielende leiding van de hiervoor gememoreerde Albertus Zefat. Op 27 juli 1944 werd Zefat, na verraad, gearresteerd maar weigerde ook maar iets los te laten. Hij werd ter plekke gefusilleerd. Na Zefats dood werd de hulp aan de onderduikers door de anderen, waaronder Zefats weduwe Aaltje, voortgezet. De onderduikers verbleven in het tweede hol tot 11 april 1945, een dag na de bevrijding.

Twintig jaar later was van het eerste onderduikershol niet meer over dan een ondiepe begroeide kuil. Eind jaren ’90 is door Plaatselijk Belang Valthe het initiatief genomen om op dezelfde plaats een replica te bouwen die zo goed mogelijk moest lijken op het oorspronkelijke hol. Op 20 april 2004 werd het nieuwe hol officieel geopend. Jaarlijks worden de gebeurtenissen rond het onderduikershol op 4 mei herdacht door het houden van een stille tocht naar het monument in het Valtherbos. Groep 7/8 van de basisschool in Valthe heeft het monument geadopteerd in het kader van het landelijk onderwijsproject Adopteer een monument. Jaarlijks vindt er in de week voor 4 mei een plechtigheid plaats waar de leerlingen van groep 8 de verantwoordelijkheid voor het monument overdragen aan de volgende jaargang leerlingen. Op 17 april 2014 werd het onderduikershol in het Valtherbos uitgeroepen tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten 2014.

STAAT VAN ONDERHOUD

In 2015 heeft omvangrijk onderhoud plaats gevonden. De daken van beide holen zijn gerenoveerd, de steunbalken vervangen en verschillende planken vervangen. Daar waar nodig zijn extra dennen geplaatst ter vervanging van dode exemplaren. De werkzaamheden zijn door de onderhoudsploegen van Klijndijk en Valthe gedaan. Ondanks dit uitgebreide onderhoud bleek in 2018 dat van de zijwanden verschillende planken in slechte staat waren. Na overleg met Dorpsbelang Klijndijk, Staatsbosbeheer en Plaatselijk Belang Valthe hebben we toen besloten dat een totale reconstructie nodig was. Dit om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en ook omdat een oorlogsmonument er in onze ogen onberispelijk bij dient te liggen.

Het doel is om dit monument voor de komende dertig jaar veilig te stellen. Het heeft voor de regio een belangrijke functie, de dodenherdenking wordt hier elk jaar georganiseerd door het 4-mei comité maar ook voor de bezoekers van onze provincie heeft het monument veel waarde. De verschrikking van de laatste grote oorlog en het verhaal van de mensen moet blijven worden doorgegeven.

REALISATIE

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de 2e Wereldoorlog, na voor Nederland 5 jaren strijd die honderdduizenden het leven kostte, is beëindigd. Dit gaat groots gevierd worden en we willen ook graag dat het monument onderduikershol Klijndijk / Valthe er dan piekfijn bij ligt en weer voor minstens dertig jaar vooruit kan. Ook voor de herdenking in 2045 (100 jaar) is dit monument dan nog in goede staat. Hiertoe zal een stevige investering in euro’s en tijd door de vrijwilligers gedaan dienen te worden, echter we denken dat het realiseerbaar moet zijn. Het moet gewoon lukken! Het verhaal van de onderduikers en de dappere Drenten die hier geholpen hebben moet verteld blijven worden.

Laatste nieuws

29 april 2020

Corona-maatregelen

Vanwege de corona-maatregelen zijn alle evenementen tot 1 september verboden. Het verplaatsen van onze toertochten naar september is geen optie i.v.m. de volle NTFU kalender in […]
7 maart 2020

Nieuwsbrief 1, 2020

In deze 1e nieuwsbrief van 2020 alle info over onze toertochten op zondag 23 augustus en de veranderingen na 10 jaar Valthe Groningen Valthe
4 maart 2020

Na 10 jaar Valthe Groningen Valthe een nieuwe uitdaging!!

VALTHE GRONINGEN VALTHE WORDT HUNEBED HIGHWAY CLASSIC. Verandering van spijs doet eten, verandering van routes doet fietsen. Daarnaast organiseren we ook op dezelfde dag (zondag 23 augustus) voor de 2e keer Drenthe Rond en de ATB toertocht Bos, Water & Zand Rondomme. Na 10 jaar met veel succes VGV te hebben georganiseerd, vonden wij het tijd voor iets anders en laten wij Groningen los.
12 februari 2020

Uitreiking Donaties 2019

Zondag 25 augustus 2019 was een groot succes. Een nieuw deelnemersrecord. Maar liefst bijna duizend deelnemers namen deel aan Valthe Groningen Valthe, het wandelen, Drenthe Rond of het mountainbiken. Kortom; fietsen en wandelen voor het Goede Doel. !
7 november 2019

Valthe Groningen Valthe 2019 breekt alle records

Daar waar 2019 toch al het jaar van het breken van records was, met o.a. de warmste dag ooit, daar heeft Stichting Goede Doelen Valthe er ook nog maar even eentje aan toegevoegd: een record aantal deelnemers aan de fiets- en wandeltochten.
7 november 2019

De ultieme uitdaging: Drenthe Rond

Er is een nieuwe toertocht geboren! Drenthe Rond is de naam en de afstand is maar liefst 275 km. Durf jij de uitdaging aan en pak jij de wielerhandschoen op.