Goede Doelen 2021

De Goede Doelen voor 2021 zijn KWF Kankerbestrijding, Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe en Plaatselijk belang Valthe voor de renovatie van het Onderduikershol. Stichting Goede Doelen Valthe heeft in 10 jaar al € 78.180,00 geschonken.

KWF Kankerbestrijding

Financiert kankeronderzoek, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken werven ze fondsen. Ze doen dat niet alleen, maar samen met u. Met KWF Kankerbestrijding investeer je in leven.Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: één op de drie Nederlanders krijgt kanker. Het KWF kan niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden. Sinds haar oprichting in 1949 doet KWF Kankerbestrijding al het mogelijke om kanker terug te dringen en onder controle te brengen. Het doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. http://www.kwf.nl

Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe

SKZOD) organiseert jaarlijks een zomerkamp voor kinderen voor wie het vanuit de thuissituatie niet mogelijk is om op vakantie te gaan vanwege financiële problemen, gezinsproblemen, persoonlijke problemen dus kinderen die een weekje vakantie goed kunnen gebruiken. Tijdens deze week logeren wij in een kampeerboerderij en elk jaar gaan we naar een andere plek toe. SKZOD bestaat uit een groep van 15 vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar. Tijdens de kampweek zijn er 2 groepsbegeleiders op een groepje van 8 kinderen. Daarnaast hebben wij nog 3 vrijwilligers die de hele week voor het programma zorgen en hebben we 3 “kookoma’s” die drie keer per dag een gezonde maaltijd voor ons op tafel zetten. De doelgroep van het kinderkamp zijn kinderen in de basisschool leeftijden in de gebieden de blokken en velden van de gemeente Emmen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Vanaf 2018 kunnen ook kinderen uit Coevorden, Dalen en Dalerveen zich aanmelden. De kinderkamp week staat in het teken van actief bezig zijn. Door middel van het kinderkamp willen we de ontwikkelingskansen van deze kinderen vergroten. Dit doen we door het aanbieden van activiteiten op gebied van sport, cultuur, natuur, muziek en drama. Samen op avontuur gaan, met elkaar veel lol, gezelligheid en een ontspannen week hebben. Een weekje waarin een kind helemaal kind kan zijn, dat is waar SKZOD voor gaat. Facebook: Stichting kinderkamp Zuid-Oost Drenthe.http://www.skzod.nl

Plaatselijk belang Valthe:

Renovatie Onderduikershol.

DE OORLOGSJAREN

Na gewaarschuwd te zijn over een ophanden zijnde razzia vertrok een zestal joden in oktober 1942 uit Emmen en arriveerden in het holst van de nacht bij Albertus Zefat, een kippenhouder te Valthe. Zefat had toen al twee onderduikers. In de loop der tijd zouden er nog acht onderduikers bij komen. Aanvankelijk hield Zefat de vluchtelingen in een van zijn kippenhokken achter zijn huis verborgen. Na ontdekking vluchtten ze, op advies van Zefat, het Valtherbos in om daar met primitief gereedschap een schuilplaats in de harde bosgrond uit te graven. Deze schuilplaats bestond uit een woonhol van 6 bij 3 meter. De schuilplaats werd afgedekt met stammen, takken en bladeren. In 1943 werd deze schuilplaats toevallig ontdekt door de aan de rand van het bos wonende Pieter Drenth. Voor de onderduikers had deze ontdekking tot gevolg dat zij ook deze schuilplaats moesten verlaten om 500 meter verder een nieuw hol uit te graven. De onderduikers werden verzorgd door een groep mensen, onder bezielende leiding van de hiervoor gememoreerde Albertus Zefat. Op 27 juli 1944 werd Zefat, na verraad, gearresteerd maar weigerde ook maar iets los te laten. Hij werd ter plekke gefusilleerd. Na Zefats dood werd de hulp aan de onderduikers door de anderen, waaronder Zefats weduwe Aaltje, voortgezet. De onderduikers verbleven in het tweede hol tot 11 april 1945, een dag na de bevrijding.

Twintig jaar later was van het eerste onderduikershol niet meer over dan een ondiepe begroeide kuil. Eind jaren ’90 is door Plaatselijk Belang Valthe het initiatief genomen om op dezelfde plaats een replica te bouwen die zo goed mogelijk moest lijken op het oorspronkelijke hol. Op 20 april 2004 werd het nieuwe hol officieel geopend. Jaarlijks worden de gebeurtenissen rond het onderduikershol op 4 mei herdacht door het houden van een stille tocht naar het monument in het Valtherbos. Groep 7/8 van de basisschool in Valthe heeft het monument geadopteerd in het kader van het landelijk onderwijsproject Adopteer een monument. Jaarlijks vindt er in de week voor 4 mei een plechtigheid plaats waar de leerlingen van groep 8 de verantwoordelijkheid voor het monument overdragen aan de volgende jaargang leerlingen. Op 17 april 2014 werd het onderduikershol in het Valtherbos uitgeroepen tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten 2014.

STAAT VAN ONDERHOUD

In 2015 heeft omvangrijk onderhoud plaats gevonden. De daken van beide holen zijn gerenoveerd, de steunbalken vervangen en verschillende planken vervangen. Daar waar nodig zijn extra dennen geplaatst ter vervanging van dode exemplaren. De werkzaamheden zijn door de onderhoudsploegen van Klijndijk en Valthe gedaan. Ondanks dit uitgebreide onderhoud bleek in 2018 dat van de zijwanden verschillende planken in slechte staat waren. Na overleg met Dorpsbelang Klijndijk, Staatsbosbeheer en Plaatselijk Belang Valthe hebben we toen besloten dat een totale reconstructie nodig was. Dit om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en ook omdat een oorlogsmonument er in onze ogen onberispelijk bij dient te liggen.

Het doel is om dit monument voor de komende dertig jaar veilig te stellen. Het heeft voor de regio een belangrijke functie, de dodenherdenking wordt hier elk jaar georganiseerd door het 4-mei comité maar ook voor de bezoekers van onze provincie heeft het monument veel waarde. De verschrikking van de laatste grote oorlog en het verhaal van de mensen moet blijven worden doorgegeven.

REALISATIE

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de 2e Wereldoorlog, na voor Nederland 5 jaren strijd die honderdduizenden het leven kostte, is beëindigd. Dit gaat groots gevierd worden en we willen ook graag dat het monument onderduikershol Klijndijk / Valthe er dan piekfijn bij ligt en weer voor minstens dertig jaar vooruit kan. Ook voor de herdenking in 2045 (100 jaar) is dit monument dan nog in goede staat. Hiertoe zal een stevige investering in euro’s en tijd door de vrijwilligers gedaan dienen te worden, echter we denken dat het realiseerbaar moet zijn. Het moet gewoon lukken! Het verhaal van de onderduikers en de dappere Drenten die hier geholpen hebben moet verteld blijven worden.

Laatste nieuws

24 augustus 2021

Gulle gevers verrassen Stichting Goede Doelen Valthe

Eline Hoekstra en Taede Schaafsma zamelen extra geld in Daar waar Stichting Goede Doelen Valthe normaal gesproken zelf geld in de vorm van cheques uitdeelt, werden […]
23 augustus 2021

Ondanks slechte weersvoorspellingen toch veel deelnemers 1e Hunebed Highway Classic

Zondag 22 augustus vanuit Valthe fietsen en wandelen voor het Goede Doel. Dit verhaal zou kunnen gaan over hoe Buienradar of een andere weersvoorspelling een georganiseerde […]
8 augustus 2021

Stichting Goede Doelen Valthe reikt eerste cheques 2021 uit

Stichting Goede Doelen Valthe organiseert jaarlijks fiets- en wandeltochten voor het Goede Doel. (toer)Fietstochten onder de naam Hunebed Highway Classic en Drenthe Rond, MTB onder de […]
6 augustus 2021

Herinneringsbidon

Alle deelnemers van zowel de Hunebed Highway Classic, Drenthe Rond, MTB toertocht en wandeltochten ontvangen als herinnering een prachtige 750 ml wielerbidon.
6 augustus 2021

EN DE WINNAARS ZIJN…….

Onder de inschrijvers die zich tot en met 31 juli ingeschreven hebben, zijn twee unieke Hunebed Highway Classic wielershirts verloot. Van harte gefeliciteerd Herald Folkerts uit Eext en […]
15 juli 2021

Schrijf je nu in en maak kans op een uniek wielershirt of dinerbonnen

Onder de inschrijvers (ook via de NTFU) tot en met 31 juli verloten wij 2 prachtige Hunebed Highway shirts en daarnaast verloten wij onder alle inschrijvers […]